• Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Tom 3: Relacje z Kresów. Warszawa: ŻIH, 2001.
 • Bełaruskaja encykłapedyja ŭ 18 tomach, T. 10, Mińsk: Biełaruskaja Encykłapedyja, 2000.
 • Botwinnik Marat. Pamiatniki gienocyda jevrevev Biełarusi, Mińsk 2000.
 • Encykłapedyja Historyi Biełarusi (ЭГБ), Т. 3,Mińsk: Biełaruskaja Encykłapedyja, 1996, s. 274-275.
 • Gorodskije posielenija v Rossijskoj Imperii. T. 2. Sankt-Petersburg: Tipografija tovariszczestva Obszczestvennaja Polza, 1861.
 • Gąsiorowski Z. Szkoła na Polesiu na tle stanu i potrzeb szkolnictwa Rzeczypospolitej, Brześć nad Bugiem, 1930.
 • Harady i vioski Biełarusi. Encykłapedyja. T.3, ks. 1, Bresckaja vobłasc̓, red. G. Paszkov, Mińsk: Biełaruskaja Encykłapedyja, 2006.
 • JevrejskajaEncykłopiedija(ЕЭ). Svodznanijojevrejstvieijegokulturzevproszłominastojaszczem. Brokgauz-Efron, Terra Moskwa 1991.
 • JevrejskajaStarina. Sbornik staniej za 1917-1918 god, Т. Х, Piotrogród, 1918.
 • Ioffe Emmanuił, Biełorusskije jevrei v Izraile. Biograficzeskij spravochnik, Kovczeg, Mińsk 2000.
 • Kratkaja jevrejskaja encykłopiedija (КЕЭ), Т. 8. Jevriejskij universitiet v Ijerusalimie. Jerozolima 1996.
 • Łokotko Alieksandr, Architiektura jevriejskih synagog, Mińsk: Uradżaj , 2002.
 • Marczak Michał. Przewodnik po Polesiu. Brześć nad Bugiem: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Brześciu nad Bugiem, 1935.
 • Matieriały rajonirovanija Zapadnyh obłastiej Biełorusskoj SSR, Mińsk: Wydanie KC KP(b) B, 1940.
 • Pamiac̓. Historyka-dokumientalnaja chronika Drahiczynskaga rajona, Mińsk Bełta, 2004.
 • Pamiatnaja kniżka Grodnienskoj gubernii na 1880 god,Grodno 1880.
 • Pamiatniaja kniżka Grodnienskoj gubernii na 1908 god, Grodno 1908.
 • Prestuplenija niemiecko-faszystskih okkupantov v Biełorussii 1941-1944, Mińsk: Biełarus, 1965.
 • Połujan. I., Zapadniaja Bełorussija v period ekonomiczeskogo krizisa 1929-1933, Mińsk: Nawuka i technika, 1991.
 • Rievizija puszcz i pierhodov zvierinyh v bywszem Wielikom Kniażestvie Litovskom, s prisovokuplienijem gramot i priviliegij na chody w puszczu i ziemli, sostavlennaja Starostoju Mietibogovsk9im, Grigorijem Bogdanoviczem Wołoviczem v 1559 godu., s pribavlenijem drugo aktovoj knigi, soderżaszczej v siebie priviliegii, dannyje dvorianam i sviaszczennikam Pinskogo povieta, sostavlennoj v 1554 godu. IzdanijeVilenskojArcheograficzeskojKomissii, Wilno:TipografijaGubernskogoPravlenija, 1867.
 • RiegionyBiełarusi. Encykłopiedija. W7 tomach. T.1. Briestskajaobłast̓, Mińsk: Biełaruskajaencykłapedyja, 2009.
 • Ryluk Gieorgij, Istoki gieograficzeskih nazvanij Biełarusi. Mińsk, Wiedy, 1997.
 • Sałamacha W., Goroda, miesiączki i zamki Vielikogo kniażestva Litovskogo. Mińsk: Biełarusskaja Encykłapedyja, 2009.
 • Schulman Faye, A partisan's memoir: woman of the Holocaust. Toronto: Second Story Press, 1995.
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 8, Województwo Poleskie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny,1924.
 • Smiłovickij Leonid, Katastrofa jevrejev v Bełorussii, 1941-1944, Tel-Awiw, Bibliotieka Matvieja Czernogo, 2000.
 • Sołoniewicz Ł., Kratkij istoriczeskij oczerk Grodnienskoj gubernii za 100 liet, Gubiernskaja tipografija, Grodno 1901.
 • Sorkina Ina, Miastieczki Biełarusi ŭ kancy XVIII – pierszaj pałowie ХІХ st., Vilnius: EGU, 2010.
 • Svidietelstvujutpałaczi. Unicztożenije jevrejev na okkupirovannoj tierritorii Biełarusi v 1941-1944 godah: dokumenty i materiały, Mińsk: NARB, 2009.
 • The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945, Volume II: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, ed. Geoffrey P. Megargee, Martin Dean, Bloomington: Indiana University Press 2012.
 • The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos During the Holocaust. Ed. Guy Miron, Volume 1; Jerusalem: Yad Vashem 2009.
 • Unicztożenije jevrejev SSSR v gody niemiecko okkupacyi (1941-1944) Sbornik dokumientov I matieriałov. Jerozolima 1991.
 • Uroki Hołokosta: istorija i sovremiennost̓, Wypusk 1, Kowczeg, Mińsk 2009.
 • Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych : oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społ., ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych, oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny. Warszawa: Ministerstwo Opieki Społecznej, 1939, s.12.
 • Żeleznaja doroga Biełorusi. Istorija i sovriemiennost̓, red. V. Rachmańko, Mińsk: Trioleta, 2001.
 • Żuczkiewicz W.A. Kratkij toponimiczeskij słovar̓ Biełorussii. Mińsk: BGU,1974.

 

Drukuj