Religijno-syjonistyczna partia Mizrachi liczyła w Dębicy 30 członków, na jej czele stali Izaak Fruhman i Salomon Strassberg. W 1923 r. młodzieżówka partii utworzyła czytelnię w domu Mendla Polonckiego. Jej działalność propagowaniu i studiowaniu tematyki religijnej i syjonistycznej, rozpowszechnianiu idei religijnego syjonizmu wśród młodzieży oraz pracy nad konsolidacją syjonistyczno-religijnych poglądów członków[1.1].

Drukuj
Przypisy