Synagogę Staromiejską w Dębicy zbudowano w 1711 r. przy ulicy Wielopolskiej. W czasie wojny budynek został obrócony przez Niemców w ruinę. Gmach został rozebrany w kwietniu 1954 r. decyzją Referatu do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Materiał z rozbiórki przeznaczono na remont Synagogi Nowomiejskiej przy ul. Krakowskiej, przeznaczonej z kolei na halę targową. Do decyzji Referatu przychylił się Urząd do Spraw Wyznań, którego dyrektor w piśmie z dn. 3 kwietnia 1954 r. stwierdzał:

Urząd do Spraw Wyznań wyraża zgodę na rozbiókę budynku zniszczonej synagogi  przy ul. Wielopolskiej w Dębicy oraz na przekazanie miastu w zarząd i użytkowanie budynku b. bożnicy przy ul. Krakowskiej w Dębicy z przeznaczeniem na cele społeczne. Materiał bud. uzyskany z rozbiórki b. synagogi zostanie zużytkowany na remont w/w obiektu przy ul. Krakowskiej[1.1].

 

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Urban K., Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 19441966 (wybór materiałów), Kraków 2006, s. 413