Obchody Dnia Pamięci o Dębickich Żydach rozpoczną się 21 lipca 2020 r. o godzinie 17:00 na terenie byłego getta (dziś tzw. parku jordanowskiego) od strony ul. Kościuszki w Dębicy. Uczestnicy wspominać będą 12 000 Żydów, w tym ponad 2000 dębickich Żydów, którzy byli więzieni w miejscowym getcie, wykorzystywani do niewolniczej pracy, a następnie zostali zamordowani przez nazistów w Dębicy oraz w obozach śmierci w Bełżcu i Auschwitz w 78. rocznicę pierwszej akcji likwidacyjnej w dębickim getcie, która miała miejsce 21 lipca 1942 r.

Następnie, o godzinie 18:30 przy zbiorowej mogile w lesie Wolica uczczona zostanie pamięć około 500 Żydów z Dębicy i okolic zamordowanych przez hitlerowców w masowej egzekucji w lipcu 1942 r.

Na Obchody Dnia Pamięci o Dębickich Żydów zaprasza organizator, Ireneusz Socha.

Drukuj