Klip wideo z zapisem uroczystości upamiętnienia 74. rocznicy zagłady dębickich Żydów: https://youtu.be/gkJq803hHyA

21 lipca 2016 r. minęła 74. rocznica pierwszej akcji likwidacyjnej dębickiego getta. Pamiętamy, że ten dzień oznacza zagładę naszych sąsiadów Żydów, którzy przez ponad 300 lat mieszkali w Dębicy i przyczyniali się do rozwoju naszego miasta. W lipcowych deportacjach do Bełżca wywieziono łącznie około 3000 dębiczan, czyli prawie całą przedwojenną społeczność żydowską miasta. W tym roku po raz pierwszy w powojennej historii miasta zorganizowałem uroczystość uczczenia Ich pamięci. Niech będzie to spotkanie, które w następnych latach – wzorem innych miejscowości w naszym kraju – wejdzie do oficjalnego kalendarza imprez w naszym mieście, i w którym będą uczestniczyć nie tylko mieszkańcy, ale i władze Dębicy. Muzyczną modlitwę wykonał Bartłomiej Prucnal.

Źródło: Ireneusz Socha

Drukuj