Archiwum Państwowe w Rzeszowie:

  • Akta miasta Dębicy z lat 1911-1943, w tym spisy wyborców do sejmu i senatu z lat 1927-1938, a także wykazy imienne miejscowych rzemieślników z lat 1923-1939.
  • Akta Urzędu Metrykalnego Żydowskiego w Dębicy
Drukuj