Przy gminie żydowskiej w Dzierżoniowie działało od 1853 r. Bractwo Pogrzebowe (niem. Beerdigungs-Verein). Jego głównym zadaniem było zapewnienie wszystkim członkom społeczności żydowskiej pogrzebu zgodnego z tradycją judaistyczną. Członkowie opiekowali się umierającymi, czuwając nad nimi w godzinie śmierci, a po niej przygotowywali ciało do pochówku.

Drukuj