• Belzyt L., Sprachliche Minderheiten im preuβischen Staat 18151914. Die preuβische Sprachenstatistik in Bearbeitung und Kommentar, Marburg 1998.
 • Brilling B., Die judische Gemeinde Mittelschlesiens Entstehlung und Geschichte, Stuttgart 1973.
 • Czapliński M., Historia Śląska, Wrocław 2007.
 • Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, red. S. Dąbrowski, Wrocław-Dzierżoniów 1998.
 • Grużlewska A., Od asymilacji do wykluczenia: społeczność żydowska w Dzierżoniowie (1879-1944), [w:] Dzierżoniów – wiek miniony, red. S. Ligarski, T. Przerwa, Wrocław 2007.
 • Grużlewska A., Od jednostki do społeczności: powstawanie gminy żydowskiej w Dzierżoniowie w XIX w., [w:] Dzierżoniów – wieki minione, red. S. Ligarski, T. Przerwa, D. Adamska, Wrocław 2009.
 • Hasse E., Chronik der Stadt Reichenbach im Eulengebirge, Reichenbach 1929.
 • Hebzda-Sologub B., Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 2017.
 • Hebzda-Sologub B., II Dni Kultury Żydowskiej w Dzierżoniowie, „Rocznik Dzierżoniowski” 2002, t. 12.
 • Hebzda-Sołogub B., Przechować pamięć historii. Życie kulturalne dzierżoniowskich Żydów w latach 19451968, „Rocznik Dzierżoniowski” 2001, t. 11.
 • Hebzda-Sołogub B., Społeczność żydowska Dzierżoniowa w latach 1945–1950, [w:] Lokalna społeczność żydowska, red. K. Morta, Ostrów Wielkopolski – Wrocław 2015.
 • Hebzda-Sologub B.,  Wspomnienie o Mojżeszu Jakubowiczu, „Rocznik Dzierżoniowski” 2003, t. 13.
 • Hebzda-Sołogub B., Życie kulturalne dzierżoniowskich Żydów w latach 1945-1968, [w:] Przechować pamięć o przeszłości, red. eadem, Dzierżoniów 2002.
 • Jarowicki S., Żydzi w Dzierżoniowie w latach 1930-1960, [w] „Rocznik Dzierżoniowski” 1992, t. 2. 
 • Knie J.G., Alphabetisch-Statistisch-Topographische ... (1830). 
 • Konieczny A., Ludność żydowska na Śląsku w świetle spisu z 17 maja 1939, [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1992, t. XV, Seria główna: nr 1207.
 • Lanqua S., Der Process der „Entjudung in der schlesiechen Stadt Glatz 1933-1945, Festschrift fuer Dieter Pohl, [w:] Glaciographia Nova, red. Arno Herzig, Hamburg 2004.
 • Nachtrag zu der im Druck erschienen kurz gesatzten Geschichte der Stadt Reichenbach, 1873.
 • Nowotny S., Wypisy z kroniki miasta powiatowego Dzierżoniowa autorstwa Augusta Sadebecka, „Rocznik Dzierżoniowski” 2003, t. 13.
 • Paul A., Geschichte der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1889. 
 • Pawlak K., Obozy pracy przymusowej i filie KL Gross-Rosen położone na Ziemi Dzierżoniowskiej, [w:] Dzierżoniów – wiek miniony, red. S. Ligarski, T. Przerwa, Wrocław 2007.
 • Połomski F., Kontrybucja Żydów Śląskich po pogromie 910 listopada 1938 roku, [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1992, t. XV, Seria główna: nr 1207.
 • Szaynok B., Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950, Wrocław 2000.
 • Szaynok B., Żydzi w Dzierżoniowie (1945-1950), [w:] Dzierżoniów – wiek miniony, red. S. Ligarski, T. Przerwa, Wrocław 2007. 
 • Świdnica. Zarys monografii miasta, red W. Korta, Wrocław-Świdnica 1995.
 • Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIIIXVIII wieku, Wrocław 1996.
 • Ziątkowski L., Między niemożliwym a koniecznym, Wrocław 2007. 
 • Ziątkowski L., Żydzi we Wrocławiu, Wrocław 1999
Drukuj