Społeczność żydowska w Drezdenku ukształtowała się w XVIII wieku. Z mniej więcej połowy tego stulecia pochodziły synagoga i cmentarz.

W 1849 r. mieszkało tu 96 Żydów, a w 1871 r. – 171, zapewne najwięcej w całej historii (4% ludności). Bez wątpienia, społeczność ta utrzymywała się z handlu nadgranicznego z ziemiami polskimi. O związkach z Polską świadczy także jej ortodoksyjny charakter.

Gmina synagogalna w Drezdenku istniała jeszcze w 1932 roku. Była to całkiem liczna społeczność – 85 osób (1,4% mieszkańców), w tym 30 płatników składki. Gmina obejmowała także okoliczne miejscowości: Nowe Kurowo (niem. Neu Carbe) – 5 Żydów, Nowe Drezdenko (niem. Vordamm) – 4 Żydów, Chełst (niem. Neuteich) – 4 Żydów, Trzebicz (niem. Trebitsch) – 2 Żydów. Na czele stał zarząd w składzie: Leopold Klopstock (zam. Marktstraße 1), Adolf Meyersohn (Richtstraße), Alfons Fuchs (Richtstraße). Funkcję kantora pełnił Gustav Hahn (Henckestraße). W 1930 r. budżet gminy wynosił 4400 RM. W skład jej majątku wchodziły m.in. synagoga przy Holmstraße, cmentarz i ubojnia rytualna. Podstawowa nauka religii obejmowała 10 dzieci.

Dojście nazistów do władzy spowodowało wśród miejscowych Żydów intensywne przygotowania do emigracji. Jesienią 1933 r. uruchomiono kursy języka hebrajskie. Zniszczenie synagogi nastąpiło prawdopodobnie podczas nocy kryształowej w listopadzie 1938 roku.

Bibliografia

  • Driesen, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, t. I, s. 131.
  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 64.
Drukuj