• A. Franczok, Wielki pożar Dobrodzienia w dniu 1 czerwca 1846 [w:] Echo Dobrodzienia, Dobrodzień 1987.
  • A. Franczok, Władcy i właściciele Dobrodzienia [w:] Echo Dobrodzienia,  Dobrodzień 1987.
  • I. Osadnik, Dobrodzień. Monografia miasta 1374–1939 w świetle literatury niemieckiej i polskiej, Dobrodzień 2004.
  • M. Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII wieku, Wrocław 1996.
  • A. Weltzel, Geschichte der Stadt und Hurrschaft Guttentag, Ratibor 1882.
  • M. Borkowski, A. Kirmiel, T. Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008.
Drukuj