Cmentarz żydowski w Drohiczynie założono na pocz. XVI wieku. Jest ulokowany na obrzeżach miasta po północnej stronie drogi biegnącej wzdłuż rzeki Bug, na wzniesieniu ze skarpą. Jego powierzchnia (o kształcie trapezu) obecnie wynosi ok. 0,5 ha. Cmentarz jest ogrodzony tylko od strony wschodniej siatką na słupach metalowych, która stanowi ogrodzenie sąsiedniej posesji. Cmentarz został zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Obecnie teren jest w dużej mierze zarośnięty drzewami (głównie od strony wschodniej). Groby pokrywa mech i trawa. Obecnie zachowało się ok. 70 nagrobków wykonanych z kamienia. Spis macew z cmentarza żydowskiego w Drohiczynie jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: http://cemetery.jewish.org.pl/list/c_64 [dostęp: 30.12.2014].

Drukuj