W związku z funkcjonowaniem w Elblągu cmentarza wyznaniowego, istniało tutaj bractwo Chewra Kadisza[1.1]. Bractwo miało swoją siedzibę przy Hindenburgstrasse (dziś ul. gen. Bema)[1.2].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Józefczyk M., Życie religijne, [w:] Historia Elbląga, t. IV, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 2002, s. 178.
  • [1.2] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, sygn W.KŻ-I-2585/03, Elbląg.