W Elblągu działał Związek Kobiet Izraelickich (Israelitischer Frauenverein), zawiązany w 1877 roku[1.1]. Siedziba związku mieściła się w budynku przy Hindenburgstrasse 45 (ul. gen. Bema). W latach 1932–33 liczył 116 członkiń. Głównym celem związku była pomoc wdowom i sierotom[1.2].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Józefczyk M., Życie religijne, [w:] Historia Elbląga, t. IV, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 2002, s. 178.
  • [1.2] Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 19321933, red. B. Schlesinger, Berlin 1933, s. 29.