Organizacja Hilfsfonds została założona w 1922 roku. Zajmowała się niesieniem pomocy osobom bez środków do życia oraz włóczęgom. Była to przede wszystkim pomoc materialna w czasie świąt i zimy. Przewodniczącym funduszu był od jego założenia Gustav Meyer, u boku którego stali Georg Ochs oraz Rachel Neumann i Anna Feinstein.

W 1930 r. organizacja liczyła 55 członków. Fundusz miał dwie siedziby: przy Königsbergstrasse 109 (ul. Królewiecka) oraz Wilhelmstrasse 25 (ul. Studzienna)[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, red. B. Schlesinger, Berlin 1933, s. 29.