• Andrzejewski M., Elbląg w okresie drugiej wojny światowej, [w:] Historia Elbląga, t. 4: 1918–1945, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 2002.
 • Andrzejewski M., Obszar i ludność Elbląga, [w:] Historia Elbląga, t. 4: 1918–1945, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 2002.
 • Andrzejewski M., Oświata i kultura, [w:] Historia Elbląga, t. 4: 1918–1945, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 2002.
 • Andrzejewski M., Warunki życia ludności, [w:] Historia Elbląga, t. 4: 1918–1945, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 2002.
 • Aschkewitz M., Zur Geschichte der Juden in Westpreussen, Marburg/Lahn 1967.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki dawnej kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Elbing, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life: Before and During the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, New York 2001.
 • Elbląg i okolice na starych pocztówkach, Elbląg 2006.
 • Falk Z. W., Elblag, [w:] Encyclopaedia Judaica, t. 6, red. F. Skolnik, Detroit 2007.
 • Groth A., Ustrój miasta i zmiany demograficzne, [w:] Historia Elbląga, t. 3, cz. 1: 1772–1850, red. A. Groth, Gdańsk 2000.
 • Gugała J., Podobozy Stutthofu i obozy pracy przymusowej na terenie Elbląga w latach 1939–1945, „Rocznik Elbląski” 1976, t. VII.
 • Józefczyk M., Z problematyki religijnej Elbląga, [w:] Historia Elbląga, t. 3, cz. 1: 1772–1850, red. A. Groth, Gdańsk 2000.
 • Józefczyk M., Życie religijne, [w:] Historia Elbląga, t. 4: 1918–1945, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 2002.
 • Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
 • Neufeld S., Geschichte der jüdischen Gemeinde in Elbing, Regensburg 1992.
 • Słodownik L., Zarys dziejów Gminy Żydowskiej w Elblągu, „Magazyn Elbląski” 2009, nr 12.
 • Steffen G., Die Gründung der jüdischen Gemeinde in Elbing, „Elbing Kreis Heft“ 1975, nr 4.
 • Stern S., Der Preussische Staat und die Juden, t. 1, cz. 1: Die Zeit des Großen Kurfürsten und Friedrichs I, 2: Akten, Tübingen 1962.
 • Stern S., Der Preussische Staat und die Juden, t. 3: Die Zeit Friedrichs des Großen, 2,: Akten, Tübingen 1971.
 • Szczuczko W., Polityczno-gospodarcze przesłanki rozwoju miasta, [w:] Historia Elbląga, t. 2, cz. 1: 1466–1626, red. A. Groth, Gdańsk 1996.
 • Tandecki J., Rozwój przestrzenny miasta i jego stosunki ludnościowe, [w:] Historia Elbląga, t. 2, cz. 1: 1466–1626, red. A. Groth, Gdańsk 1996.
 • Tandecki J., Zmiany terytorialne i demograficzne, [w:] Historia Elbląga, t. 2, cz. 2: 1626–1772, red. A. Groth, Gdańsk 1997.
 • Wajda K., Dzieje polityczne. Społeczeństwo. Gospodarka. Życie codzienne, [w:] Historia Elbląga, t. 3, cz. 2: 1851–1920, red. A. Groth, Gdańsk 2001.
 • Wajda K., Obszar i ludność Elbląga, [w:] Historia Elbląga, t. 3, cz. 1: 1772–1850, red. A. Groth, Gdańsk 2000.
 • Wajda K., Oświata i kultura, [w:] Historia Elbląga, t. III, cz. 1 (1772–1850), red. A. Groth, Gdańsk 2000.
 • Włodarski J., Społeczeństwo i życie codzienne, [w:] Historia Elbląga, t. 2, cz. 1: 1466–1626, red. A. Groth, Gdańsk 1996.
 • Zawadzki W., Życie religijne w Elblągu w latach 1850–1918, [w:] Historia Elbląga, t. 3, cz. 2: 1851–1920, red. A. Groth, Gdańsk 2001.
Drukuj