Cmentarz żydowski w Filipowie według niepotwierdzonych danych powstał w XIX w., ok. 1,5 km na południe od centrum miejscowości, ok. 300 m na wschód od drogi do wsi Matłak, na działce nr 858. Nekropolia zajmuje działkę w kształcie zbliżonym do trapezoidu, o powierzchni ok. 0,93 ha, położoną na stoku pradoliny rzeki Rospuda.

Cmentarz uległ znacznej dewastacji. Do dziś na jego terenie przetrwało nie mniej niż kilkadziesiąt nagrobków (m. in. Dawida Dowa syna Arie, Arie Lejba syna Icchaka, Sary córki Awrahama, Rebeki córki Jony) w różnym stanie zachowania, w większości przewróconych, głównie z II poł. XIX w. Zniszczeniu uległ także kamienny mur, otaczający cmentarz przed 1939 rokiem. W zachodniej części cmentarza widoczna jest biegnąca zygzakiem transzeja z czasów drugiej wojny światowej. Na terenie cmentarza brak zieleni z wyjątkiem nielicznych samosiewów.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. 740 z 27.11.1989 roku[1.1]

Przy drodze Filipów–Matłak znajduje się znak wskazujący drogę do cmentarza.

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 31 grudnia 2013 r., Narodowy Instytut Dziedzictwa [online] http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030%20grudnia%202013/PDL-rej.pdf [dostęp: 18.03.2014].