W 1865 r. zorganizowano oddzielna szkołę ewangelicką, przeznaczona dla dzieci pochodzenia niemieckiego i żydowskiego, którą następnie rozdzielono w 1887 r. (1891), tworząc dwie odrębne placówki. W 1877 r. obsadzono w niej stanowisko drugiego, żydowskiego nauczyciela. W 1881 r. uczęszczało do niej 120 uczniów.

Żydowska szkoła wyznaniowa czynna była do 1913 r. W 1895 r. do szkoły ludowej uczęszczało 16 dzieci, a w 1903 r. - 10 uczniów. Od 1913 r. dzieci ponownie skierowano do szkoły ewangelickiej, w której, obok nauczyciela niemieckiego, był również nauczyciel żydowski (Joseph Lewin) [1.1].
 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] F.Glura, Z dziejów szkolnictwa i oświaty w Gostyńskiem, Gostyń 1993, s. 29.