Pierwszą synagogę zbudowano w Gostyniu w 1840 r. na gruntach należących do rabina Józefa Jacoba (Jacobsohna) i jego żony Sary zd. Littauer, ostatecznie odsprzedanych gminie za cenę 140 talarów dnia 29 sierpnia 1843 r.

Drukuj