Rok
Liczebność mieszkańców
Liczebność Żydów
Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1812 946 37 3,9
1831 1750 346 19,8
1843 2217 665 30,0
1852 2152 799 31,0
1861 2412 703 29,1
1871 2556 533 20,9
1880 2893 592 20,5
1890 2738 354 12,9
1900 2868 279 9,7
1910 3063 247 8,0
1921 2565 104 4,1
1931 3097 187 6,0
1939 3556 175 4,9
1946 2792 4 0,1

Źródła:

  • Sziling J., Golub-Dobrzyń w latach okupacji niemieckiej (19391945), [w:] Golub-Dobrzyń w latach 19391945, red. K. Mikulski, M. Starosta, t. 2, Toruń 2008, s. 234, tabela 1 – dane za lata 1939–1946.
  • Wajda K., Pod pruskim panowaniem (17721914), [w:] Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, Środowisko geograficzne. Pradzieje i historia Golubia do 1939 roku, red. K. Mikulski, M. Starosta, Toruń 2008, s. 277, tabela 8 – dane za lata 1812–1910.
  • Żabińska I., W dwudziestoleciu międzywojennym (19201939), [w:] Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, Środowisko geograficzne. Pradzieje i historia Golubia do 1939 roku, red. K. Mikulski, M. Starosta, Toruń 2008,  s. 313, tabela 1 – dane za lata 1921–1931.

Bibliografia

  • Sziling J., Golub-Dobrzyń w latach okupacji niemieckiej (19391945), [w:] Golub-Dobrzyń w latach 19391945, red. K. Mikulski, M. Starosta, t. 2, Toruń 2008, s. 234, tabela 1 – dane za lata 1939–1946.
  • Wajda K., Pod pruskim panowaniem (17721914), [w:] Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, Środowisko geograficzne. Pradzieje i historia Golubia do 1939 roku, red. K. Mikulski, M. Starosta, Toruń 2008, s. 277, tabela 8 – dane za lata 1812–1910.
  • Żabińska I., W dwudziestoleciu międzywojennym (19201939), [w:] Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1, Środowisko geograficzne. Pradzieje i historia Golubia do 1939 roku, red. K. Mikulski, M. Starosta, Toruń 2008,  s. 313, tabela 1 – dane za lata 1921–1931.
Drukuj