• Dzieje Golubia-Dobrzynia i okolic. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Chruścińskiego, Toruń 1979.
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, „Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006.
  • Kawski Tomasz, Żydzi z Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i Bydgoszczy ocaleni z Shoah. Przyczynek do poznania struktury społeczno-zawodowej, zmian osadniczych oraz migracji ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej. Studia pod red. R. Sudzińskiego i W. Jastrzębskiego, Toruń-Bydgoszcz 2001.
  • Waszkiewicz Zofia, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gołubiu w latach 19201-1939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939). Zbiór studiów pod red. Jana Szilinga, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.
  • Waszkiewicz Zofia, Żydzi Dobrzynia i Golubia. Opowieść o świecie nieistniejącym, Golub-Dobrzyń 1993.
  • Wołos Mariusz, Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920-1939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939). Zbiór studiów pod red. Jana Szilinga, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.

 

Drukuj