• Borkowska M. OSB, Dzieje Góry Kalwarii, Kraków 2002.
  • Iwaszkiewicz J., Wtedy kwitły forsycje. Pamięci dzieci – ofiar Holocaustu, Warszawa 2002.
  • Megiles Ger, red. G. Sapożnikow, Buenos Aires 1975.
  • Prajs H., Żydzi z Góry Kalwarii, „Słowo Żydowskie” 2002, nr 7–8.
  • Tripplin L. T., Góra Kalwaria czyli Nowe Jeruzalem..., Warszawa 1854.

 

Drukuj