Żydowski Zakład dla Sierot fundacji K. Lachmana (ul. Mickiewicza 28/30) został wzniesiony w 1873 roku. W gmachu mieścił się także dom modlitwy. Obecnie budynek jest użytkowany przez Urząd Stanu Cywilnego.

Drukuj