Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1674 100    
1765   157  
1777 370    
1797   125 51,2
1800   301 82,9
1808 364 317 87,1
1810 426    
1825 655    
1827 769 636 82,7
1857 971 786 80,9
1881 1928    
1910 3542    
1921 11 254 2756 24,5
1931 15 800    
1939   3600  
1940   3793  
1941   6000  
1961 19 234    
1995 24 962    
2006 27 174    
2013 29 500    
Drukuj