Przed II wojną światową w należącym do brwinowskiego przedsiębiorcy Jankiela Karwassera budynku przy ul. Grodziskiej 10 funkcjonował prywatny dom modlitwy. Modły w nim prowadził rabin dojeżdżający z pobliskiego Grodziska Mazowieckiego. Początkowo dom modlitwy znajdował się na pierwszym piętrze, w dużym pokoju z oknami wychodzącymi na ul. Grodziską.

W 1937 r. w Brwinowie doszło do eskalacji ekscesów antysemickich, w których czynny udział brali m.in. członkowie Stronnictwa Narodowego i Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”. Podczas jednej z takich akcji narodowcy wybili szybę w domu modlitwy, a odłamki rozbitego szkła pokaleczyły znajdujących się wewnątrz Żydów. Ze względów bezpieczeństwa pod koniec 1937 r. podjęto decyzję o przeniesieniu sali modlitewnej do izby położonej od strony podwórza. Obecnie na parterze budynku znajduje się sklep z alkoholem, wyższe kondygnacje są wykorzystywane do celów mieszkalnych[1.1].

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Przybysz G., Brwinowscy Żydzi. Kronika przerwanego życia, [w:] www.brwinow.com