W 1932 r. założono tu stowarzyszenie Linas ha-Cedek, którego prezesem był Rachmil Klajner, zaś w roku 1938 powstało stowarzyszenie Gemilut Chased, na czele którego stał Judko Szpirer.

Drukuj