Choć w niektórych źródłach pojawiają się wzmianki o synagodze lub domu modlitwy istniejącym w Grabowcu już w XVI wieku, wraz z pojawieniem się w Grabowcu ludności żydowskiej, przyjmuje się iż pierwsza synagoga w Grabowcu powstała dopiero około 1716 roku. Nie zachowały się materiały pozwalające na rekonstrukcję jej wyglądu ani dziejów, nie wiadomo też dokładnie gdzie była ona usytuowana. Z wykazu bóżnic z terenu powiatu hrubieszowskiego wynika, że w synagodze w Grabowcu dzienna frekwencja wynosiła do 30 osób[1.1]. W 1942 roku Niemcy zniszczyli synagogę, do dziś nie zachowały się żadne ślady po tym obiekcie. Niektóre źródła wskazują iż przed 1880 rokiem w mieście istniały 2 synagogi, choć istnieje prawdopodobieństwo iż może chodzić tu raczej o synagogę i dom modlitwy, wzniesiony w ciągu XIX wieku, zniszczony w pożarze w 1887 roku, a następnie odbudowany w latach 90. XIX stulecia[1.2]

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 730, k. 4: Wykaz bożnic i domów modlitwy znajdujących się na terenie powiatu Hrubieszowskiego – 02.09.1922 r.
  • [1.2] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, Wł. Walewski, Warszawa.