Nowy cmentarz żydowski w Grabowcu, czynny zapewne od ok. 1891 r., zajmował powierzchnię ok. 1,3 ha. Znajdował się po północnej stronie drogi do Hrubieszowa, w wąwozie poza miastem. 

Cmentarz uległ dewastacji podczas II wojny światowej oraz w latach po wyzwoleniu. Do dziś kilkanaście żydowskich nagrobków tkwi w schodach prowadzących do jednej z posesji przy ul. 700-lecia. W Regionalnej Izbie Pamięci zabezpieczono jedną z macew. Na terenie cmentarza znajduje się zbiorowa mogiła 30 Żydów, którzy zostali zamordowani przez Niemców wiosną 1942 r.

Drukuj