• Banasiewicz Ewa, Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny, Zamość 1990.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Doroszewski Jerzy, Radzik Tadeusz, Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w altach 1918-1939, Lublin 1992.
  • Glinka Tadeusz, Walenciak Andrzej, Walenciak Paweł, Małopolska północno-wschodnia. Przewodnik, Warszawa 2000.
  • Górak Jan, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość, 1999.
  • Górak Jan, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996.
  • Grabowiec [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During Holocaust, red. Shmuel Spector, t. I, Jerusalem, New York 2001, s. 449.
  • Jaroszyński Wacław, Siedem wieków Grabowca, Lublin 1991.
  • Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795 – 1918, red. Koprukowniak Albin, Lublin 2000.
  • Lubelskie. Wielka Księga Miast i Gmin, Lublin 2000, s. 284.

Obszerna bibliografia źródeł i opracowań dotyczących Grabowca znajduje się w publikacji:

  • Jaroszyński Wacław, Siedem wieków Grabowca, Lublin 1991, s. 225-229
Drukuj