Wczesnośredniowieczna osada była wzmiankowana już w XV w. W 1427 r. Głowno otrzymało prawa miejskie, na prawie chełmińskim. W 1504 r. wielki pożar zniszczył miasto. W 1656 r. Głowno zniszczyli Szwedzi.

Od 1793 r. Głowno znajdowało się w zaborze pruskim, od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, od 1815 r. w Królestwie Polskim. W 1869 r. władze carskie pozbawiły Głowno praw miejskich. Podczas I wojny światowej miasto zostało poważnie zniszczone przez ostrzał artyleryjski. W okresie międzywojennym, w 1925 r. Głowno odzyskało prawa miejskie. W owym czasie miasto zasłynęło jako znana miejscowość wypoczynkowa.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. w okolicy Głowna doszło do ciężkich walk polskich oddziałów z armią niemiecką. W okolicy Głowna działała polska partyzantka. W styczniu 1945 r. Głowno zajęła armia sowiecka.

Drukuj