Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1840 2 596    
1861 3 783 87 2,3%
1867   90  
1933   36  
1939 4 867    
1940   11  
2008 8 700    
Drukuj