• Kloza J., Maroszek J., Dzieje Goniądza w 450 rocznicę praw miejskich, Białystok-Goniądz 1997.
  • Studniarek A., Żydzi goniądzcy w okresie międzywojennym, „Białostocczyzna” 2001, t. 1–2 (61–61).
  • Żbikowski A., Pogromy i mordy ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku w świetle relacji ocalałych Żydów i dokumentów sądowych, [w:] Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz, K. Persak, Warszawa 2002.
Drukuj