Synagogę w Głogowie przy ul. Kołłątaja (wcześniej Wingenstraße) wzniesiono w 1892 roku[1.1]. Budynek został zaprojektowany przez berlińskich architektów Hansa Abessera i Jürgena Krögera  na wzór synagogi w Monachium.

Centralna część budynku, wysoka na 32 m, była zwieńczona wysoką kopułą. Na portalu fasady umieszczono rozetę z wbudowaną Gwiazdą Dawida. Po bokach stały parterowe przybudówki z kopulastymi dachami. Budynek mógł pomieścić 300 mężczyzn i 250 kobiet. Synagogę wybudowano w stylu eklektycznym z elementami neogotyku, neorenesansu oraz tzw. stylu mauretańskiego. Uchodziła nawet za najładniejszą synagogę w Niemczech[1.2]

Podczas nocy kryształowej synagoga została spalona, a jej ruiny dodatkowo wysadzono w powietrze. W 1993 r. na miejscu spalonej synagogi odsłonięto pomnik projektu Dariusza Wojtowicza. Miejsce pamięci tworzą zrekonstruowane fundamenty synagogi oraz niewielki obelisk z napisami w języku polskim i hebrajskim: „Pomnik ten wzniesiony przez mieszkańców Głogowa w uznaniu wiekopomnych zasług wspólnoty żydowskiej i jej ostatniego duchowego przywódcy Rabina Dr. Leopolda Lucasa dla rozwoju społeczno-kulturalnego miasta, znajduje się w miejscu zbezczeszczonej przez Nazistów w 1938 roku synagogi i upamiętnia tragedię Żydów mieszkających na tym terenie ponad 700 lat aż do wysiedlenia w 1942 roku. Rada Miejska w Głogowie”.

Teren pomnika jest oświetlony latarniami. W specjalnej gablocie ustawionej obok pomnika będzie znajdować się makieta synagogi.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Alicke K.-D., Glogau (Schlesien), [w:] Lexikon der jüdischen Gemeinden in dem deutschen Sprachraum, red. K.-D. Alicke, t. 1, München 2008, szp. 1493.
  • [1.2] Borkowski M., Włodarczyk T., Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008, s. 25.