Prezentujemy najnowszą publikację Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, oddziału Muzeum w Gliwicach "Synagogi na Górnym Śląsku".
Katalog jest uzupełnieniem wystawy stałej „Żydzi na Górnym Śląsku”. Wystawa powstała w 2018r. jako unikatowa narracja muzealna przedstawiająca historię Żydów na Górnym Śląsku.
Katalog „Synagogi na Górnym Śląsku” poszerzy tę cześć wystawy, która sama w sobie tworzy swoistego rodzaju kolekcję materiałów ikonograficznych o synagogach. W katalogu zamieszczony został pełny materiał ilustracyjny, niejednokrotnie wcześniej nie publikowany.
Opracowanie obejmuje wszystkie znane budowle synagogalne regionu - kilkadziesiąt obiektów w 45 miejscowościach.

Eleonora Bergman: Rzadko myślimy o tym, że na Górnym Śląsku mieszkali kiedyś Żydzi. Było ich niewielu, ale mieli swój ważny udział w życiu gospodarczym i także w zabudowie miast. Pochłonęła ich Zagłada, z krajobrazu miejskiego prawie wszędzie usunięto synagogi, żeby zatrzeć wszelki ślad nie tylko po żydowskich mieszkańcach, ale też po ich domach modlitwy. A jednak ślady pozostały, a jednak nie wszystkie świadectwa przepadły. Mozolna praca, wszechstronne badania i poszukiwania przeprowadzone przez zespół autorów tego albumu przywracają wiedzę o tamtych ludziach i społecznościach, pozwalają chociaż w wyobraźni dopełnić obecną przestrzeń większych i mniejszych górnośląskich miast. Ten album to początek spełnionego marzenia, które towarzyszyło mi, odkąd zaczęłam się zajmować dziejami i architekturą synagog w Polsce – marzenia o opracowaniu systematycznego katalogu obejmującego synagogi nie tylko zachowane, ale też wszystkie zburzone i spalone w czasie II wojny światowej, i te rozebrane już po wojnie. Mam nadzieję, że takie albumy powstaną dla wszystkich dzielnic Polski, ale zawsze ten będzie pierwszy i wzorcowy.

 

Do pobrania wersja on-line:

https://skarbnica.muzeum.gliwice.pl/projekty/synagogi/

 

więcej o projekcie:

https://skarbnica.muzeum.gliwice.pl/projekty/oprojekcie/

 

Autorzy publikacji: Bożena Kubit, Przemysław Nadolski, Jerzy Krzysztof Kos

Recenzje i konsultacje merytoryczne publikacji: Eleonora Bergman, Leszek Ziątkowski

Współpraca merytoryczna: Wojciech Ciuraj, Sławomir Pastuszka

 

 

Drukuj