Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1897 5 589 56 1%
1939   600  
1 X 1940   139  
Drukuj