Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1846 1500 376 25,1
1856 1319    
1867 1141 261 22,9
1910 1350 322 23,9
1921 1753 245 14,0
2005 4500    

 

Drukuj