Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1765   258  
1870   839 27,9
1900   1454 30,0
1921 3442 582 19,6
1931   878  
1939   1000  
2017 6210 0  
Drukuj