• Dzieje Hrubieszowa, tom I, red. R. Szczygieł, Hrubieszów 2006.
  • Fabijańska-Żórawska T., Hrubieszów. Dzieje i zabytki, Hrubieszów 1993.
  • Fornal M., W poszukiwaniu zapomnianego sztetł, Hrubieszów 1997.
  • Hrubieszow, [w:] Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, t. VII, Jerusalem 1999, ss. 147–152.
  • Hrubieszów, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, t. I, New York 2001, s. 532.
  • Hrubieszów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III, Warszawa 1882, ss. 179–187.
  • Hrubieszów przez dzieje, Hrubieszów 1990.
  • Mikulec B., Spółdzielcze Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowe i Kredytowe w Guberni Lubelskiej w latach 1898–1914, „Rocznik Lubelski” 1988, t. XVII–XVIII.
  • Nowak J., Działalność gospodarcza społeczności żydowskiej Hrubieszowa w latach 1864–1914, [w:] Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 17951918, red. A. Koprukowniak, Lublin 2000, ss. 177–197.
  • Nowak J., Społeczność żydowska Hrubieszowa w latach 1864–1914, praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Nowożytnej UMCS, Lublin, (mps).
  • Zapała M., Śladami osadnictwa żydowskiego na Ziemi Hrubieszowskiej, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 1996.

 

Drukuj