Lista mieszkańców Hajnówki wysiedlonych do getta w Prużanie, utworzonego 25.10.1941 roku:

 • Alkowie
 • Bublaccy
 • Bursztajnowie
 • Czechoccy
 • Epsztejnowie
 • Grosmanowie
 • Helerowie
 • Kaganowie
 • Kraśniańscy
 • Lipelowie
 • Maleccy
 • Marlamowie
 • Majerowie
 • Noskowie
 • Nowokolscy
 • Oguszewicze
 • Plutyccy
 • Rabinowicze
 • Rygierowie
 • Singerowie
 • Targowle
 • Wadmanowie
 • Welwelowie
 • Wróblowie
 • Zygierowie

Getto zostało zlikwidowane przez Niemców w dniach 28–31.01.1943 roku. Jego mieszkańcy zostali wywiezieni do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady z Treblince.

Po likwidacji getta na posterunek żandarmerii w Prużanie zgłosiły się dwie córki zamordowanego rabina – 18-letnia Rosa i 20-letnia Eska. Zostały wyprowadzone i zastrzelone na cmentarzu przez niemieckich żandarmów[1.1].

Drukuj
Przypisy
 • [1.1] Monkiewicz W., Zbrodnie hitlerowskie w Hajnówce i okolicy, Białystok 1982, s. 42.