Synagogę wzniesiono w XIX w., w północno-wschodniej części starego miasta, pod adresem Magazinstraße 10 (obecnie być może byłby to adres ul. Niepodległości 14[1.1]). Budynek został podpalony w czasie Nocy Kryształowej, z 9 na 10 listopada 1938 roku. Nie pozostał po niej żaden ślad, tak jak i po znajdującej się potem w jej miejscu kotłowni[1.2].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Patrz: Skrobot W., W murach średniowiecznej Iławy, Fotopolska [online:] https://fotopolska.eu/356,artykul.html [dostęp: 09.05.2019].
  • [1.2] Szczepański S., Mieszkańcy Iławy na tle dziejów miasta (do 1945 r.), [w:] Iława 1305–2005. Siedemset lat dziejów, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 64.