Żydowska społeczność Inowłodza
rok liczba mieszkańców
1921 408
Drukuj