Dziedzictwo

Rok urodzenia
Rok śmierci
Data innego wydarzenia
Chaim Dunner
Miejsce: Mogielnica
Datowanie: 6.05.1908
Nazwisko: Dunner
Imię: Chaim
Drugie imię: Hersz
Data urodzenia: 6.05.1908
Miejsce urodzenia: Inowłódz
Imię ojca: Icheshel
Nazwisko panieńskie matki: Szysler
Miejsce pobytu: Mogielnica
Źródła: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta Miasta Mogielnicy, sygn. 404. O dowodach tożsamości 1930. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.