Podczas drugiej wojny światowej Niemcy utworzyli w Inowłodzu getto, zlokalizowane pomiędzy Rynkiem a Pilicą. Przebywało w nim około sześćset osób.[1.1]

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] K. Urbański "Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim"