Cmentarz żydowski założony w XIX wieku, powierzchnia 0.99 ha. Położony w północnej części miejscowości, po południowej stronie drogi do Kupliska, na planie regularnego prostokąta. Zachowany częściowo z niewielką liczbą nagrobków. Od strony drogi przy wejściu znajdują się pozostałości bramy z 1 poł. XIX w. , widoczne są również fragmenty kamiennego ogrodzenia. Nagrobki i mogiły z 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w. Na cmentarzu samosiewy drzew i krzewów liściastych: kalina, czarny bez, jarzębina. W czasie wojny Niemcy wykorzystywali macewy do budowy dróg.

Zaczerpnięto z: Dariusz Stankiewicz, Cmentarze żydowskie województwa podlaskiego. [stan z 05.03.2010]

Drukuj