Cmentarz żydowski - założony prawdopodobnie ok. 1800 r., powierzchnia 0,1800 ha, położony w rozwidleniu dróg na Słomiankę i Korycin, w sąsiedztwie cmentarza katolickiego.

W 1985 r. naliczono 192 macewy i ok. 500 mogił. Nagrobki osiadłe w gruncie. W 1989 r. naliczono ok. 380 macew wykonanych ze zlepieńca, betonu i granitu. W przeszłości także z marmuru, zamawiane między innymi w Białymstoku i Grodnie.

Cmentarz w złym stanie zachowania, brak ogrodzenia, relikty kamiennego muru. Wiele macew podczas okupacji i tuż po wojnie wykorzystano w charakterze budulca (między innymi ogródki skalne, krawężniki przy budowie szkoły).

Zaczerpnięto z: Dariusz Stankiewicz, Cmentarze żydowskie województwa podlaskiego. [stan z 05.03.2010]

Drukuj