Cmentarz założono po zachodniej stronie drogi Radom-Warszawa, w części miasta zwanej Piaski. Cmentarz liczył ok. 20 arów. Podczas drugiej wojny światowej został zniszczony w 95%[1.1]. W 1952 r. teren cmentarza nie był w żaden sposób użytkowany. Brak danych o okolicznościach zniszczenia cmentarza. Obecnie w jego miejscu znajdują się zabudowania jednorodzinne. Prawdopodobnie wszelkie naziemne ślady cmentarza zostały zatarte[1.2].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Szydłowiec, Wykaz synagog, bóżnic i cmentarzy wyznania mojżeszowego z terenu powiatu: buskiego, jędrzejowskiego, koneckiego i włoszczańskiego, 1952.
  • [1.2] Biskup R., Kamienie mówią, Chmielnik 2013, s. 100.