Zawiadamiamy niniejszym, że dnia 10 sierpnia uruchomiliśmy półinternat dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Półinternat podzielono na dwie grupy, a mianowicie:

  1. dzieci w wieku przedszkolnym
  2. dzieci w wieku szkolnym, w których przygotowuje się do odpowiednich klas szkolnych.

Musimy zaznaczyć, że przygotowanie dzieci szkolnych napotyka na trudności z powodu tego, że są to wszystko dzieci repatriantów z ZSRR nieznające wcale języka polskiego.

Prosimy o wydanie nam pewnej ilości podręczników szkolnych, niezbędnych do tego celu.

Sekretarz – Birnberg

Przewodniczący – Reiser

Jelenia Góra, dnia 14 sierpnia 1946 r.[1.1]

 

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Źródło: Archiwum Biblioteki Studium Kultury i Języków Żydowskich we Wrocławiu, Korespondencja otrzymana z działalności Referatu Oświaty i Wychowania Powiatowego Komitetu Żydowskiego w Jeleniej Górze w latach 1946–1947.