W latach 40. XX w. nazwiska jeleniogórskich Żydów pojawiły się w wykazach więźniów tzw. obozów przejściowych utworzonych dla Żydów z Dolnego Śląska w Tormersdorf, Grüssau i Riebnig.

W Tormersdorf przebywali (w 1942 r. deportowani do Terezina):

  • Elise Getzel z d. Landsberger
  • Albert Mertens

W Grüssau przebywali:

  • Hermann Cohn (w 1942 r. deportowany do Terezina)
  • Alfred i Sabine Feder z d. Rosenstrauss (03.05.1942 r. wywiezieni do nieznanego obozu zagłady na wschodzie)
  • Elise Cassel (w 1942 r. deportowana do Terezina)

W obozie Riebnig przebywali:

  • Margarete Glaser z d. Zernik (wywieziona do obozu zagłady)
  • Eugen Herrnstadt (w 1942 r. deportowany do Terezina)
  • Gertrud Lowitsch z d. Cassel  (w 1942 r. deportowana do Terezina)[1.1].

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Konieczny A., Tormersdorf, Grüssau, Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941–1943, Wrocław 1997, ss. 95, 102, 114, 116–117, 125, 131, 135, 141, 150, 152, 157.