Po 1812 r., kiedy nastąpił wzrost liczby Żydów w mieście, modlitwy początkowo odprawiane były w prywatnym mieszkaniu. Jego właścicielem była kupcowa Lipfert, a lokum mieściło się przy Hintergasse (obecnie Kopernika). Pomieszczenie szybko okazało się nazbyt małe dla zwiększającej się liczby wyznawców. Stan ten wpłynął na wybudowanie nowej synagogi, co nastapiło już w 1845 roku[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Borkowski M., Włodarczyk T., Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008, s. 28.