Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności Linas ha-Cedek zostało zarejestrowane w dn. 07.04.1925 roku. Było subsydiowane z budżetu Gminy. Prezesem Towarzystwa był Izrael Dawid Zelcer[1.1].

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Kaczmarkiewicz M., Stowarzyszenia żydowskie w województwie kieleckim, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1994, nr 1–3 (169–171), ss. 55–84.