Żydowskie Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne „Muza” zostało zarejestrowane 05.09.1925 roku. Jego prezesem był Lejba Szwajcbard.

Stowarzyszenie było jednym z aktywniej działających w Jędrzejowie. Według statutu założycielami było: 3 kupców, 2 fryzjerów, dwóch zegarmistrzów, po jednym krawcu, malarzu, młynarzu; ten ostatni był prezesem zarządu w latach 1925–1933. Siedziba znajdowała się w domu prywatnym przy ul. Łyczakowskiej. Łącznie w prace Towarzystwa angażowało się ponad 50 osób[1.1].

W Towarzystwie działały sekcje: muzyczna, śpiewacza i dramatyczna. O ile łatwo było znaleźć chętnych do sekcji muzycznych o tyle więcej trudności nastręczał wybór do sekcji dramatycznej, grupie brakowało także reżysera. Młodzież syjonistyczna chcąc założyć bibliotekę – postanowiła zebrać środki wystawiając Sonatę Kreutzerowską Jakuba Gordina. Reżyserem został Mojżesz Trzciński. Przedstawienie było przygotowywane w tajemnicy przez sędzią rabinackim Birensztokiem, gdyż jego córka Chaja grała w przedstawieniu rolę bez zgody ojca[1.1.1].

Zaangażowanie się młodych mieszkańców w działalność Towarzystwa często szła w parze z konfliktem i oporem rodziców, którzy mając wsparcie rabina i władz gminy zwalczali świecką aktywność dzieci. Sprzeciw wzbudzał też koedukacyjny charakter działań Towarzystwa.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Pawlicka-Meducka M., Kultura Żydów województwa kieleckiego w latach 1918–1939, Kielce 1993, s. 136.
  • [1.1.1] Pawlicka-Meducka M., Kultura Żydów województwa kieleckiego w latach 1918–1939, Kielce 1993, s. 136.